4 woningen, Borculoseweg / Wolinkweg

Haarlo

In de kern van Haarlo was op de kruising van de Eibergseweg/Borculoseweg en de Wolinkweg een supermarkt gevestigd. Deze onderneming is gestopt en wordt niet voortgezet. Er is daarom gezocht naar een nieuwe invulling van de locatie.
ProWonen heeft de supermarkt laten slopen en op de locatie vier nieuwe woningen gerealiseerd in de vorm van twee twee-onderéén-kap woningen.

Opdrachtgever
ProWonen
Locatie
Haarlo
Type
rijwoningen
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning, Werktekening