nieuwbouw van het Almende College

Silvolde

Geselecteerd voor de nieuwbouw van het Almende College in Silvolde in opdracht van Achterhoek VO. In co-creatie met oa BINX Smartility, RoosRos en Nico Wissing de beste invulling kunnen geven op het gebied van architectuur, duurzaamheid en exploitatie

Het Almende College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De school omvat alle vormen van voortgezet onderwijs en telt in totaal ruim 2.300 leerlingen, verdeeld over drie locaties. Het nieuwe schoolgebouw in Silvolde zal uiteindelijk een samenvoeging zijn van de twee locaties – Bluemers in Silvolde en Wesenthorst in Ulft.

Landschappelijke inpassing

De nieuwbouw komt aan de rand van de bestaande onderwijscampus in Silvolde. Een groene locatie die begrenst wordt door een monumentale houtwal. Nico Wissing: ‘Het landschap is een belangrijke drager voor de ontwikkeling van het integrale concept. De parkachtige campusomgeving wordt verrijkt met hoogteverschillen, wadi’s, een theater, terrassen en een buitenlokaal.’

Architectuur

‘In deze omgeving is een modern en transparant gebouw ontworpen’, aldus Henno Westeneng, projectarchitect: ‘Een school die niet schreeuwt om aandacht, maar door haar vormgeving de kwaliteit van de context juist versterkt. De geleding van de bouwmassa geeft het nieuwe Almende College een duidelijk gezicht. Het ondersteunt een aantal belangrijke functies op de grond. Daar waar de massa terug ligt, is de hoofdentree gesitueerd. Daar waar deze naar buiten komt, is het restaurant ondergebracht.’

De rustige architectuur van de gevel biedt volop ruimte voor het etaleren van het warme, bruisende hart van het gebouw. Antraciet-bruine stroken geven het gebouw een menselijke schaal. Horizontale bandramen brengen het daglicht tot diep in het gebouw. Het vele glas schept een sterke visuele verbinding tussen binnen en buiten.

Heldere hoofdstructuur

Het nieuwe Almende College is toekomstgericht. Naast het realiseren van de hoge ambitie op gezondheid – de nieuwbouw voldoet op vrijwel alle
punten aan frisse scholen klasse A – zorgt de heldere hoofdstructuur voor de benodigde flexibiliteit.

Zoeken naar verbinding

In het hart van het gebouw is een grote vide die alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbindt. Zo ontstaat een doorgaande lijn van grote onderwijsruimten,
het gebouw heeft geen lokalen, met werkplekken en spreekruimten. Ze dragen bij aan spontane momenten van contact. Verbinding tussen studenten, docenten en andere medewerkers die elkaar voortdurend ontmoeten en zien. Dat wordt versterkt door het toegepaste splitlevel niveau van de vijf onderwijslagen.

Medio voorjaar 2019 wordt gestart met de bouw.
Opdrachtgever
Achterhoek VO
Locatie
Silvolde
Type
voortgezet onderwijs
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp