woon-zorgcomplex Reinaerde

Woudenberg

De gerealiseerde nieuwbouw van het woon-zorgcomplex voor Reinaerde is geprojecteerd op de plek van een gesloopte basisschool op de hoek van de Nico Bergsteynstraat en de Prins Hendrikstraat in Woudenberg.

De bebouwing in deze buurt bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen, als vrijstaand, geschakeld of rijenwoningen. De locatie neemt een markante plaats in, waardoor een groter woongebouw hier goed mogelijk was, echter vraagt het gebouw dan wel om een herkenbare architectuur die inspeelt op deze bijzonder plek.

In basis heeft het woon-zorgcomplex een eenvoudige hoofdmassa in 3 bouwlagen, maar doordat het terrein aan drie straten ligt, vragen alle aan de straat liggende gevels om extra aandacht qua architectuur.
De gevel aan de Nico Steynbergstraat sluit aan op een woning in één bouwlaag met kap, aan deze zijde begint de geplande nieuwbouw dan ook bewust zo laag mogelijk om zo aan te sluiten bij de bestaande bebouwing, waarna deze gevel op de hoek van de Nico Steynbergstraat met de Prins Hendrikstraat eindigt in drie bouwlagen, als markering van het kruispunt.  Aan de Prins Hendrikstraat is de gevel slechts voor een gedeelte in 3 bouwlagen uitgevoerd, hiermee krijgt de hoek wel een duidelijk accent zonder al te massief over te komen.

Een gedeeltelijke uitbouw t.p.v. de gemeenschappelijke woonkamers over twee bouwlagen markeert de hoofdentree aan de zijde van het parkeerterrein, middels de toepassing van een gevelbekleding t.p.v. de uitbouw wordt dit accent nog versterkt. Deze gevel eindigt dan weer aan het lage deel dat dan weer aansluit bij de bestaande bebouwing.

Het grootste gedeelte van het gebouw bestaat uit baksteen gevels, in meerder sorteringen. Door de toepassing van gevelbekleding zijn accenten / verbijzonderingen gemaakt, dit is onder anderen te zien bij de aansluiting met de woning aan de Nico Steynbergstraat, een deel van de derde bouwlaag en de uitbouw t.b.v. de gemeenschappelijke woonkamer.

Opdrachtgever
Reinaerde Utrecht
Locatie
Woudenberg
Type
woonzorgcentrum
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning, Werktekening, Bouwbegeleiding