scholencluster Cornelis Jetses & De Triangel

Eerbeek

Situatie
Het gebouw is a-symmetrisch op de locatie gepositioneerd en wordt verankerd aan de zijde van de Vivaldistraat en Sweelinckstraat. Er ontstaat zo maximaal ruimte voor een veilige verkeersafwikkeling en de schoolpleinen. De ‘kop’ van het gebouw is licht gedraaid en vormt zo een accent in de buurt de Noorder Enk waarin veel repetitie qua bebouwing te vinden is. De school zal door zijn verschijningsvorm een herkenningspunt in de wijk zijn.

Plattegrond
Via een eigen entree zijn de diverse leerpleinen met aangrenzende lokalen bereikbaar. De transparante wand tussen het leerplein en lokaal wordt slim ingezet om de flexibiliteit van het lokaal te vergroten. Door de schuifpui open te zetten kan het lokaal worden vergroot richting het leerplein, tevens zijn in de gangwand de garderobe nissen aangebracht. Via daklichten komt er daglicht binnen bij de interne leerpleinen.De algemene ruimtes, zoals de teamkamer, hebben veel interactie met elkaar en zijn daarom per school geclusterd op de begane grond. In de centrale ruimte bevinden zich het speellokaal en de dubbel hoge aula die door middel van een flexibele wand van elkaar gescheiden kan worden of juist als een grote multifunctionele ruimte kan worden gebruikt. De algemene ruimtes die voor zowel de C. Jetses als de Triangel te gebruiken zijn, bevinden zich direct naast het speellokaal en de aula.
Het kinderdagverblijf met transparante gevels kan gebruik maken van een eigen buitenruimte die volledig afgesloten is van de overige schoolpleinen. Vanuit het kinderdagverblijf heeft men eenvoudig toegang tot bijvoorbeeld het leerplein van de onderbouw en de aula met speellokaal.
De lift en de podiumtrap verbindt de begane grond met de verdieping en de trap creëert veel vaste zitplekken en studieplekken voor beide scholen. Via de loopbrug is er zicht in de aula en visa versa.
Het zebrapad staat symbool voor de verbinding tussen de Triangel en de C. Jetses. De kleuren van het zebrapad komen per school terug in de gevel en in de pui van de aula.

Gevel
De goed geïsoleerde gevel is voor beide scholen uitgevoerd met een eigen type gevelsteen en panelen in twee kleuren die zorgen voor een eigen identiteit per school. De ramen zijn speels in de gevel verstrooid waarbij verschil in diepteligging van de kozijnen ten opzichte van de gevel bijdraagt aan een afwisselende licht- en schaduwwerking. De grote ramen met hier en daar een kader als verbijzondering komen in beide scholen terug en zorgen voor eenheid in het geheel. In de pui van het centrale gedeelte is een samensmelting van beide identiteiten te ontdekken die door het daglicht worden gereflecteerd in de aula als zijnde een schilderij van Mondriaan.

Opdrachtgever
Gemeente Brummen
Locatie
Eerbeek
Type
basisschool en kinderopvang
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning, Werktekening, Ruimteboek