selectie Design & Build scholencluster, Eerbeek

Eerbeek

Situatie
De contour van het bouwvlak op de verbeelding van het bestemmingsplan kon volgens uw Nota van inlichtingen iets aangepast worden. Dit heeft bij ons ontwerp geresulteerd in een positie van de nieuwbouw ‘onder’ de huidige gymzaal. Zo ontstaat volgens ons de beste ruimtelijke invulling van gebouw en terrein. Daarnaast kan de huidige gymzaal tijdens de bouw blijven functioneren totdat de nieuwe gymzaal in gebruik wordt genomen.
Het alzijdige perceel leent zich uitstekend voor een plastisch gebouw dat via iedere zijde kan worden benaderd.

Plattegrond
De gymzaal ligt centraal in het gebouw en wordt ingepakt door de beide scholen. De zaal vormt samen met de aula het hart van het gebouw. Via een eigen entree zijn de diverse leerpleinen met aangrenzende lokalen bereikbaar. De transparante wand tussen het leerplein en lokaal wordt slim ingezet om de flexibiliteit van het lokaal te vergroten. Door de schuifpui open te zetten kan het lokaal worden vergroot richting het leerplein, tevens zijn in de gangwand de garderobe nissen aangebracht. Via daklichten komt er daglicht binnen bij de interne leerpleinen.
De algemene ruimtes van beide scholen hebben veel interactie met elkaar en zijn daarom geclusterd ondergebracht op de begane grond en verdieping nabij de hoofdentree, waar ze zicht hebben op het schoolplein. Aan de andere zijde van het gebouw is een separate entree opgenomen die toegang geeft tot de gymzaal. Deze is ook buiten schooltijden te gebruiken door derden. Via de omloop in het gebouw, waar de wand van de gymzaal steeds een herkenningspunt is, kunnen beide scholen de gymzaal betreden.

Gevel
De architectuur van De Enk en de C. van Leeuwen school faciliteert een fris, flexibel en duurzaam schoolgebouw. Dit wordt mede bepaald door de plint van Click Brick en de onderhoudsvrije verticale geveldelen die de afgeronde vormen van de plattegrond volgen en zorgen voor een eigentijds en herkenbaar gebouw in de buurt. Alhoewel de patronen in de gevel gelijk zijn, verschillen de hoofdkleuren in de patronen en ontstaat voor het algemene gedeelte en per school een subtiel eigen karakter.

Opdrachtgever
Gemeente Brummen
Locatie
Eerbeek
Type
2 basisscholen met gymzaal
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp