brede Maatschappelijke Voorziening

Mariënvelde

Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde

In Mariënvelde speelt een probleem dat kenmerkend is voor diverse kleine kernen in onze regio.
Door de ontkerking en het wegvallen van de kleine middenstand wordt de levensader van het dorp afgebonden. Niets doen betekent dat een dorp geen vers bloed meer krijgt en verstikt. Verenigingen kunnen deze levensader in een dorp overnemen. Daarbij was in Mariënvelde de gemeentelijke accommodatie erg verslechterd en aan vervanging toe. In de gesprekken met de gemeente is de conclusie getrokken dat privatisering en vervangende nieuwbouw de beste oplossing was.
Door bundeling van verenigingen, alles binnen bereik van één gebouw, blijft de levensader van het dorp bewaard. Juist door de compactheid van het gebouw, het multifunctionele karakter, biedt het gebouw volop kansen voor verenigingen, brede maatschappelijke organisaties, non-profit bedrijven met hun expertise (zoals Careaz, Sensire, de Lichtenvoorde, Estinea, Vithulp bij mantelzorg, Yoga), WMO activiteiten (zoals het Repair Café), huisartsen spreekuur, vrijwilligersbank en dagbesteding. Door vanuit dit gebouw te werken, is er sprake van effectief bezuinigend werken voor de gemeente en een op maat gemaakte zorg voor de gemeenschap in Mariënvelde. Krachten zijn gebundeld, het verenigingsleven en de leefbaarheid worden versterkt door één overkoepelend gebouw.
De BMV bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door het gebouw ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Een BMV is een aanjager voor sociale samenhang, maatschappelijke en sociale participatie. Oud, jong, licht verstandelijk beperkt, lichamelijk beperkt, zorg, welzijn, vrijwilligers en professionals bij elkaar maakt het tot iets unieks.

Opdrachtgever
Stichtingsbestuur BMV Mariënvelde
Locatie
Mariënvelde.
Type
dorpshuis, sporthal
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning