groot onderhoud portiekwoningen aan de Koppelweg

Doesburg

Situatie

De vijf portiekflats staan op een prachtige locatie langs de Oude IJssel, waarbij een duidelijk tijdsbeeld in de architectuur te herkennen is. Doordat de flats niet haaks op de rivier staan is er vanuit iedere woning zicht op de IJssel. Aan het einde van de parkeerstrook tussen de flats stonden een aantal seniorenwoningen. Alhoewel zij bij de oorspronkelijke opzet van de buurt hoorde, leek het alsof ze er later tussen gebouwd waren. Ze waren in schaal veel kleiner dan de flats en keken tegen de dijk aan waardoor de woonkwaliteit heel gering was. In overleg met de opdrachtgever en de gemeente is besloten deze woningen te slopen, met als resultaat een beter en helderder stedenbouwkundige opzet.

De openbare ruimtes tussen de flats werden meegenomen in de plannen van de Upgrade, het aantal parkeerhavens werd vergroot en beter ontsloten voor het verkeer. De parkeerhavens zijn aan de zijde van de Koppelweg door een voetpad met elkaar verbonden, aan de zijde van de Oude IJssel verbindt nu een nieuw pad de speel- en ontmoetingsplekken.

Groot onderhoud

De Woningen waren toe aan een Upgrade in duurzaamheid, maar zijn ook intern en extern aangepast en opgefrist. De flats zijn volgens een straks tijdschema (LEAN) op verschillende punten aangepast, zo werd bijvoorbeeld de keuken, badkamer en het toilet vervangen. Een nieuwe cv. en mv. installatie toegevoegd, hierdoor kon de collectieve verwarming voorziening vervallen. De woningen werden beter geïsoleerd en het nog gedeeltelijk aanwezige enkelglas werd vervangen door dubbelglas, zodat het energielabel nu uitkomt op C!

Extern is er keuze uit een vergroting van het balkon die aan spandraden aan de gevel wordt bevestigd. De bestaande spijlen balkonhekken worden vervangen door balkonhekken met verschillende kleuren glas. De plint van de portiekflat wordt gereinigd en de bovenbouw wordt gekeimd zodat er weer een fris uiterlijk ontstaat. Een van de gevel losstaand betonnen, omgekeerd L element zorgt voor een droge entree en geeft een plek voor de aanduiding van de huisnummers.

Opdrachtgever
Stichting Woonservice IJsselland
Locatie
Doesburg
Type
portiekflats