24 patiowoningen Beinum west

Doesburg

De locatie is als een “eiland” onderdeel van de wijk Beinum West te Doesburg. De 24 levensloopbestendige woningen zijn in een carré vorm op het “eiland” gepositioneerd en de benodigde parkeerplaatsen zijn in de spatie tussen de woonblokken ontworpen. Op de twee belangrijkste stedenbouwkundig hoeken is een accent aangebracht in de vorm van een hoge topgevel die twee gezichten heeft. De plattegronden van woningen zijn allen gelijk aan elkaar, maar door te spelen met de vorm van de dakopbouw zijn er meerdere types ontstaan die zorgen voor een afwisselend beeld. Het dak met zijn dakpannen komen terug in de gevel en andersom.

Opdrachtgever
Woonservice IJsselland
Locatie
Doesburg
Type
Levensloopbestendige woningen
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Bouwvoorbereiding
Aanvraag omgevingsvergunning