3 energiezuinige stadswoningen

's-Heerenberg

Inpassing in een bestaand straatbeeld, de beperking van een klein kavel en energiezuinig bouwen zouden de trefwoorden kunnen zijn voor de bouw van de 3 stadswoningen in het centrum van ’s-Heerenberg.

De woningen met commerciële ruimten op de hoek Kellenstaat/op den Brand stonden al jaren leeg en door meerdere partijen zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw. Daarbij bleek steeds weer dat het heel lastig is om behoedzaam met dit soort bijzondere plekken in de binnenstad om te gaan.
De plannen zijn dan ook voornamelijk gestrand op het te grote PVE voor deze bescheiden locatie.

Woningstichting Bergh zag echter wel dat er op deze locatie slechts een bescheiden programma gerealiseerd zou kunnen worden, misschien te weinig om echt rendabel te zijn, maar wel een kans om weer een facelift te geven aan een straat waarvan de laatste jaren het algemene verschijningsbeeld achteruit was gegaan.

Er werd gekozen voor de bouw van een drietal stadswoningen passend in het oorspronkelijke straatbeeld, zonder historiserend te worden. Wonen direct aan de straat maar met een eigen ommuurde achtertuin en parkeergelegenheid aansluitend op die tuin. Qua plattegronden verschillen de woningen maar nauwelijks van elkaar. Het zijn vooral de gevelindeling, het materiaalgebruik en de kleurkeuze die er voor zorgen dat het plan oogt als drie individuele woningen.

Daarnaast is er bij dit project naar gestreefd om energiezuinige woningen te realiseren, o.a. door hoogwaardige isolatie voor gevels en daken toe te passen en door het opnemen van collectoren op de hellende en platte daken. Door de hoogte van de panden en de nauwe straatjes zijn de collectoren vanaf de straat niet of nauwelijks zichtbaar.

Opdrachtgever
Woningstichting Bergh
Locatie
's-Heerenberg
Type
stadswoning
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning, Werktekening, Verhuurbrochure