verduurzamen 103 PeGe woningen

Brummen

Verduurzamen 103 PeGe WONINGEN TE BRUMMEN

Bij de renovatie van de 103 woningen zijn de gevels en het dak vernieuwd ter bevordering van de isolatiewaarden. Voor de verschillende gebouwdelen zijn er drie varianten ontwikkeld waarbij er variatie ontstaat door de toepassing van twee kleuren metselwerk die op verschillende manieren worden toegepast. Tevens is er de mogelijkheid geboden om in het interieur van de woningen te verduurzamen zoals het vernieuwen van het sanitair.

Toegepaste maatregelen op hoofdlijnen:

• aanbrengen vloerisolatie in kruipruimte; Rc = 4,0 m2K/W
• nieuwe gemetselde (buiten)gevels; Rc = 3,5 m2K/W
• aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing; U(waarde) = 1,1 W/m2K
• na-isoleren huidige dakplaten (vanaf buitenaf); Rc = 3,0 m2K/W
• vervangen dakpannen
• vervangen dakgoten en hemelwaterafvoeren
• HR107 combiketel (indien nog niet aanwezig)
• mechanische ventilatie
• toilet-, douche- en badkamerrenovatie

Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2011.

Financiële kengetallen op aanvraag beschikbaar.
Opdrachtgever
Woningstichting Brummen
Locatie
Brummen
Type
energiezuinige woningen
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning