nieuwbouw patiowoningen & appartementen aan de Lockhorststraat

Didam

Situatie
De gevelrooilijnen van de bestaande bungalows aan de Rozenstraat zijn tevens de begrenzing van de nieuwe bebouwing in het Lockhorstpark. Binnen deze grenzen zijn er twee gebouwen opgetrokken. Het eerste gebouw aan de oostzijde van het plan bevatten zes patiowoningen in één bouwlaag. Het tweede gebouw aan de westzijde bevat zestien appartementen, uitgevoerd in twee bouwlagen. De entrees van de patiowoningen bevinden zich aan de Willibrodusweg/Lockhorststaat aan de noord-, oost- en zuidzijde van het gebouw. De hoofdentree van het appartementengebouw bevindt zich aan Lockhorstraat die via een rondgang makkelijk te bereiken is voor bijvoorbeeld een taxi.

Inrichting terrein
Het nieuwbouwplan aan de Lockhorststraat te Didam, heeft een groene natuurlijke aankleding te gekregen en is ingepast in het huidige straatbeeld. Binnen het ontwerp voor de buitenruimte is rekening gehouden en gebruik gemaakt van het aanwezige bomenbestand. De inrichting van de buitenruimte heeft een natuurlijke uitstraling die tot aan het gebouw doorloopt, “De groene plint”.

Appartementen
Via de ruime, centrale gang worden de appartementen ontsloten. Bij de kleurrijke individuele entrees van de appartementen is extra gangruimte gecreëerd zodat men hier goed kan manoeuvreren met bijvoorbeeld een scootmobiel. Het tweelaagse gebouw beschikt over een lift. De gevel is horizontaal opgedeeld als zijnde een plint in een donkere baksteen met hierboven verticale dakpannen, die verwijzen naar “het schuine dak met pannen” maar dan in een modernere versie. Deze “huid” van dakpannen rondom het gebouw, die hier en daar richting de begane grond zakt en waar schijnbaar openingen in zijn gesneden, zorgt voor een dynamische beeld en verhuld het statische stramien waaraan de appartementen zich conformeren.

Patiowoningen
De grillige vorm van dit gebouw zorgt voor herkenning en opdeling van de onderlinge patio’s in tegenstelling tot het appartementengebouw. Via de patio aan de voorzijde is de entree van de woning te bereiken. De kozijnen en de wanden aan de binnenzijde van de patio zijn geheel in een kleur uitgevoerd en geeft het gevoel dat je in meer private ruimte bevindt. In de gevel is dezelfde donkere bakstenen plint terug te vinden als in het appartementengebouw. De overige geveldelen zijn wit gekeimd. Op twee hoeken is een zinken bloemkozijn ter verbijzondering van de gevel aangebracht.

Opdrachtgever
Laris Wonen en Diensten
Locatie
Didam
Type
appartementen, patiowoningen
Omvang opdracht

Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Aanvraag omgevingsvergunning, Werktekening, Verhuurbrochure